Tuyển dụng - CTY TNHH TM SẢN XUẤT KỸ THUẬT TRƯỜNG AN

Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KỸ THUẬT TRƯỜNG AN TUYÊN DỤNG NHÂN SỰ 2019

Nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, Trường An tuyển dụng nhiều vị trị nhân sự:

Liên hệ: Bộ phận Nhân Sự
► SĐT: (028) 3728 8080

  Email: nhansu@maylambanhmi,vn

►  Địa chỉ: 63/37/1 đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM (Gần cầu vượt Linh Xuân)